• Πιστοποιητικά

    Το μέλι Δωριέων είναι τελείως αγνό και πληροί τις πιο αυστηρές προδιαγραφές, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις επίσημες μετρήσεις του πιο αυστηρού κέντρου πιστοποίησης, του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτοu, αλλά και από τα αποτελέσματα των σχετικών χημικών αναλύσεων.